Jakie pozwolenia są potrzebne przy transporcie na Ukrainę?

Biznes i Finanse

Wielu przedsiębiorców z Polski szuka potencjalnych partnerów handlowych nie tylko na Zachodzie. Za wschodnią granicą także znajdują się rynki, które mogą przynieść realne zyski. Jednym z nich jest Ukraina. Wchodząc do niej ze swoimi produktami, musisz pamiętać o zorganizowaniu transportu i uzyskaniu pozwoleń. Jakich? Dowiedz się z artykułu poniżej.

Jakie zezwolenia będą wymagane?

Formalności to jedna z najtrudniejszych barier, koniecznych do pokonania podczas organizacji przewozu do tego kraju. Ukraina znajduje się poza większością układów ułatwiających kontakty handlowe. Chodzi nie tylko o Unię Europejską, ale i m.in. Europejski Obszar Gospodarczy. Dlatego potrzebna będzie obszerna dokumentacja i dopełnienie określonych procedur.

W pierwszej kolejności trzeba zadbać m.in. o takie dokumenty, jak:

  • faktura dla odbiorcy ładunku,
  • świadectwo przewozowe,
  • specyfikacja towaru.

Należy zważać na to, aby były one prawidłowo wypełnione. Wszelkie pomyłki mogą opóźnić cały proces.

Poza tymi dokumentami niezbędne są też stosowne zezwolenia. Wyróżnia się kilka ich rodzajów, w tym pozwolenia:

  • dwustronne (loco) – zezwalające na jednorazowy transport tam i z powrotem,
  • tranzytowe – umożliwiające wjazd i wyjazd z Ukrainy, ale bez opcji załadunku lub wyładunku (chyba że zostało to ustalone inaczej w przepisach dwustronnych),
  • ogólne – stanowiące połączenie obu powyższych rodzajów.

Ponadto należy wspomnieć jeszcze o zezwoleniu EKMT. Europejska Konferencja Ministrów Transportu to międzynarodowe porozumienie, na mocy którego procedury przewozu zostały uproszczone. Zyskując to pozwolenie, można wielostronnie i wielokrotnie transportować towary między państwami będącymi członkami EKMT. Należy jednak dodać, że ustalenia tej umowy nie tyczą się ładunków ponadgabarytowych i innych, tzw. specjalnych.

Ułatw sobie transport na Ukrainę – wybierz sprawdzonego partnera

Szykując się do przewozu towarów za wschodnią granicę, trzeba wziąć pod uwagę nie tylko formalności. Niestabilna sytuacja polityczna, specyfika sieci dróg – to tylko część z nich. Dlatego, jeśli chcesz, by Twój transport na Ukrainę przebiegł bez komplikacji, postaw na sprawdzonego i doświadczonego spedytora.